iTHALASEMIA APPLICATIONS

Online Apps!

Attention! Merujuk kepada surat daripada TPKN(Perubatan) bertarikh 02 Ogos 2013 dengan rujukan (12)JKN(SB)600-2/1/14, adalah dimaklumakan kepada pihak berkenaan melakukan tindakan sewajarnya menurut pekara lima.

"Sehubungan dengan itu, pihak tuan dipohon untuk menyemak semula keputusan saringan bagi tempoh 19 Julai 2013 hingga 25 Julai 2013 di dalam Sistem i-Thalasemia. Sekiranya didapati tiada keputusan saringan bagi pesakit, pengguna diminta untuk memasukkan semula data keputusan saringan tersebut kedalam sistem. Pengguna yang terlibat adalah MLT Daerah, MLT HQE dan Pathologist HQE. Sebarang pertanyaan dan maklumbalas boleh dikemukankan kepada Pn. Hazlita Hanapi atau EN. Pg. Mohd Shahrul Nizam di talian 088-265960 Samb. 121 / 176 "

If your have any inquiry about login ID, or to create new ID, please email to welly@sbh.moh.gov.my. Kindly follow this format:
Name:
Designation:
Facility:
Region:
email (if any):
Thank you.

Download Google Chrome here

kpiNia